Tăng cường xây dựng thế trận ANND, đảm bảo giữ vững ANTT ở cơ sở

6

Lực lượng Công an, bộ đội biên phòng phối hợp tuần tra biên giới.

Sơn La là một tỉnh miền núi có 250 km đường biên giáp với nước CHDCND Lào. Để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, lực lượng Công an Sơn La đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân trên cơ sở tham mưu củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội; 4 cùng với nhân dân để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Chủ động tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tỉnh Bắc Lào; triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy qua biên giới; giữ vững ổn định ANBG, ANTT tại địa bàn tỉnh và mỗi khu vực; triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Sơn La. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực chính trị nội bộ, tư tưởng văn hoá; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực để chống phá Đảng, Nhà nước./.

MINH PHONG

Top