THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

1

Thành phố Sơn La tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2018

Sáng ngày 07/3, Hội đồng NVQS Thành phố Sơn La long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân và tiễn 113 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Năm 2018, thành phố được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 113 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự bảo

AN NINH - TRẬT TỰ

VĂN HÓA - XÃ HỘI

AN TOÀN GIAO THÔNG

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

2

Huy hiệu Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ

Huy hiệu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ của Ty Công an Sơn La tặng đồng chí Tạ Thịnh, Trưởng Công an huyện Sông Mã, năm 1968 đến nay đã bị bạc màu theo thời gian. Nhưng ý nghĩa của chiếc huy hiệu vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. 47 năm đã trôi qua,

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI

Top