THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

AN NINH - TRẬT TỰ

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Công an tỉnh Sơn La tổ chức chương trình trao cây, con giống giúp đỡ nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp phát triển kinh tế xã hội

Từ ngày 01/3 đến ngày 03/3, Đoàn công tác Công an tỉnh đã tổ chức chương trình trao cây, con giống giúp đỡ nhân dân xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp phát triển kinh tế xã hội. Đoàn đã tổ chức trao tặng 200 cây Bưởi giống, 2000 cây Sơn Tra giống, 700 con Vịt

AN TOÀN GIAO THÔNG

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI

Top