THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

AN NINH - TRẬT TỰ

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Công an tỉnh Sơn La tổ chức trao Nhà tình nghĩa cho cán bộ chiến sỹ Công an có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Trong 2 ngày (16, 17-10), Công an tỉnh đã tổ chức trao Nhà tình nghĩa cho 2 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Gia đình đồng chí Nguyễn Chí Hướng, nguyên Trưởng Công an xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

AN TOÀN GIAO THÔNG

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI

Top