THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

AN NINH - TRẬT TỰ

VĂN HÓA - XÃ HỘI

AN TOÀN GIAO THÔNG

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Huy hiệu Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ

Huy hiệu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ của Ty Công an Sơn La tặng đồng chí Tạ Thịnh, Trưởng Công an huyện Sông Mã, năm 1968 đến nay đã bị bạc màu theo thời gian. Nhưng ý nghĩa của chiếc huy hiệu vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. 47 năm đã trôi qua,

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI

Top